ẢO...
Xích Long

Ảo
Giọng Đọc: Đỗ KimSắc đẹp rồi cũng tàn và dung
nhan rồi cũng già nua -- cổ điển
rồi những bản đàn xưa! -- vạn vật
rồi cũng phải chịu thua thời gian

-- bốn mùa -- Tuổi hai mươi ai cũng
ngỡ ḿnh là vua, ai cũng muốn
đạp dưới chân ḿnh vũ trụ để
rồi khi tuổi vào thu, thấy ḿnh

không phải là bất tử !! Tim bật
khóc trước hoa vừa hé nụ v́
thời gian vừa đi một nước cờ,
nước cờ thiên thu -- chưa kỳ phùng

địch thủ, thế pháo trùng -- tre ngă
trước măng tơ! Khi biết luyến tiếc
những ngày c̣n thơ th́ chắc đă
không c̣n kịp nữa. Tay siết bấu

chặt bao nhiêu lời hứa đă như
bùn nát rữa -- tháng ngày qua... đời -
người - t́nh rồi cũng tiêu ma, chỉ
c̣n lại là muôn trùng hư ảo!

Trăng đáy nước nhọc công khoe dung
mạo, lá khô rơi mặt nước vỡ
trăng vàng! Ta biết t́nh ta rồi
theo trăng tàn, mà ảo vọng vẫn

suốt đời riêng mang. Ôi, mộng ảo
nhân gian đẹp lung linh như bóng
nến huy hoàng, khi sáp chảy hết
rồi cũng tiêu tan...

XÍCH LONG
05/16/05


Home