TRỜI KHNG BAN PHP NHIỆM MU
Việt H(Tặng một người thn)

Nửa đm em gọi điện thoại cho
ti, bo chồng em đ bị ngồi tạm
giam. Vậy l mọi chuyện dở dang,
mnh em thn gi biết lm sao

đy? Ra đi 2 đứa trắng tay,
những chỉ mong sẽ c ngy sang
trang. By giờ mọi sự dở dang,
chồng em đang bị tạm giam trong

t. Mặc d khng c một xu,
nhưng chồng em lm chui từ bao
năm. Tội ny t cũng vi năm,
vậy l em bị quăng ra giữa

đời. Nhn em lệ rối tơi bời,
chuyện chồng, chuyện nợ, chuyện đời, chuyện
con, chất ln vai ho gầy mn,
giữa đời đen bạc em cn l

em? Gi đừng sống qu bon chen,
đời chưa đến nỗi đỏ đen thế
ny. Lao tm, khổ tứ bao ngy,
by giờ tay trắng, đm ngy lo

u. Em đang sống giữa trời u,
trời khng ban php mầu gip em.

VIỆT H
04.2004


Home