THU VIỄN XỨ
Việt HEm hỏi anh xứ người vo Thu c
điều chi lạ? C sương trắng giăng giăng
c xo xạc tiếng l vng? Mưa xứ
người c dịu ngọt, nồng ấm, chứa chan?
C t tch, nhặt khoan như tiếng mưa
Thu giữa đất trời qu Mẹ? Em ạ
bn nay Thu sang trời đất tựa ma
Đng sầm s, buồn tẻ nhớp nhp, đường
trơn, cy cối khẳng khiu lớp lớp phủ
l vng. Sương trắng xứ người cũng lạnh
buốt tim gan từng giọt mưa Thu cũng
lạnh lng rơi mi khng ngui thấm đẫm
tim anh -- tri tim lạc loi bao năm
biệt xứ... Thu về, anh viết vội mấy
vần thơ gửi theo gi my tặng em
như một lời tm sự để em hiểu
được xứ người, Thu về lạnh lẽo lắm
em ơi...

05.11.05

@

VIỆT H


Home