NGƯỜI CHÂN THẬT
Việt HàNhiều người bảo: lời kẻ
say mới là lời chân
thật. Hèn chi thế gian
người say mỗi lúc một
thêm nhiều. C̣n ta cho
dù đời có khốn đốn
tới bao nhiêu cũng quyết
không thể biến ḿnh thành
những người chân thật ấy.

1996

VIỆT HÀ
24.05.2005


Home