LONG ĐONG
Việt Hmấy chục tuổi đầu tương
lai vẫn mờ mịt nơi
đu, gắng đợi mươi năm
đ chắc chưa đời vơi
đi lận đận? ta nhủ lng
sống khng thể trng chờ
định mệnh, nay tc đ
ngả mu m số phận
vẫn long đong...

@

VIỆT H


Home