LẦM
Việt HTa cứ ngỡ lấp lnh
trời Nam l những v
tinh t tỏa sng soi
đường đưa ta cng dn
tộc cập bến đại dương,
trời hỡi bao năm ta
mới biết đ lạc đường,
tinh t trong ta chỉ
l những vầng ảo ảnh.

@

VIỆT H


Home