KIẾP BỌT BO
Việt HEm cứ khc thương chng
mnh lận đận được cập
bến thin đng m vẫn
cảnh bo dạt my tri.
Bo v my vẫn cn
c giy pht thảnh thơi,
mnh người Việt em ơi
c g đu để so
snh cng bo my được.

@

VIỆT H

1998


Home