CÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN H̀NH THỨC
Khế IêmCÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN H̀NH THỨC

1/ New Formalism Poetry” khi dịch ra tiếng Việt bằng nghĩa đen là “Thơ Tân h́nh thức” đă không đúng nghĩa của thuật ngữ này. Chữ “Form” ở đây là thể thơ. “New Form” có nghĩa là dùng những thể cũ, thêm hay bớt một vài yếu tố để làm thành thể mới.(Xin đọc thêm bài “Giải h́nh thức” trong mục “Hỏi đáp ABC”)

2/ Đối với thơ Việt, chúng ta dùng kỹ thuật lập lại và vắt ḍng chuyển tất cả những thể thơ có vần như lục bát, 5, 7, 8 chữ thành những thể thơ không vần (Xin đọc những bài thơ mẫu và bài “Thơ tân h́nh thức đọc” trong mục “Âm thanh đọc”).

3/ Đưa ngôn ngữ thường ngày vào các thể thơ lục bát không vần, năm chữ không vần, bảy chữ không vần và tám chữ không vần để làm thành thi pháp đời thường. Mục đích là đưa đời sống vào trong thơ, khác với những ḍng thơ cũ như vần điệu và tự do, có khuynh hướng xa ĺa đời sống thực tại.

4/ Áp dụng tính truyện, để tạo nên ư tưởng liền lạc trong thơ.

5/ Cái hay của thơ không nằm nơi những con chữ khó hiểu hay bóng bảy như trong thơ vần điệu và tự do cũ mà nằm nơi ư tưởng và nghệ thuật diễn đạt.

6/ Một vài nhà thơ đă dùng ḍng 10 chữ (10 âm tiết, theo thơ tiếng Anh), điều này cũng không đúng với hơi thở của người Việt v́ ḍng thơ 10 âm tiết chỉ phù hợp với người phương Tây, có hơi dài hơn. Cách tốt hơn hết, chúng ta cứ dùng lại các thể thơ Việt, tự nhiên và đă chuẩn với hơi nói của người Việt.

Để t́m hiểu rơ hơn, xin quí thân hữu và bạn đọc tham khảo thêm hai tác phẩm “Tân H́nh Thức, Tứ Khúc và Những Tiểu Luận Khác” và “Tiểu Luận Dịch Tân H́nh Thức” trong mục “Tiểu luận” trên Website: www.thotanhinhthuc.com

KHẾ IÊM
11/15/2005


Home