HỎI ĐÁP ABC
VỀ THƠ VÀ THƠ TÂN H̀NH THỨC VIỆT
Trước Khi Vào ĐềỞ Mỹ có một loại sách viết cho những những người không biết ǵ đọc. Những cuốn sách như “The Complete Idiot’s Guide to Understanding Einstein”, “The Complete Idiot’s Guide to Theories of the Universe”... đều là những vấn đề hóc búa nhưng ai đọc cũng hiểu, và người viết phải thấu suốt vấn đề. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải am hiểu vấn đề của chính chúng ta một cách căn bản, tới nơi tới chốn như vậy. Do đó tôi đề nghị t́m hiểu thơ và thơ Tân h́nh thức Việt, bằng cách trả lời cho được mọi câu hỏi, ngay cả những lời phản bác hay ngộ nhận của một số người không am hiểu về thơ tân h́nh thức.

“The Complete Idiot’s Guide to FAQ (Frequently Asked Questions) about Vietnamese Poetry and New Formalism.” Đại khái là: Chỉ dẫn của kẻ hoàn toàn ngu ngốc về những câu hỏi thường được hỏi về thơ và thơ Tân h́nh thức Việt. Chúng tôi tạm lấy tựa đề là: “Hỏi Đáp ABC về thơ và thơ Tân h́nh thức Việt”.

Những câu trả lời chỉ là những bản nháp, rồi do sự góp ư của bạn đọc và thân hữu, chúng ta sẽ sửa lại cho hoàn chỉnh. Cứ nhẩn nha đưa lên từ từ từng câu hỏi một, biết đâu những điều mù mờ từ trước đến bây giờ, rồi sẽ sáng tỏ. Xin quí bạn có câu hỏi ǵ th́ cứ gửi về, nếu không trả lời được chúng ta sẽ t́m học nơi sách vở hay nơi các vị có thẩm quyền. Chúng tôi đăng những câu trả lời mới nhất trước, và những câu hỏi v́ thế cũng không theo một tuần tự nào. Chỉ khi nào có được nhiều rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp lại.


Home