TẦNG CAO ĐM MURPHY
Trần Thị Minh Nguyệt

Tầng Cao Đm Murphy
Giọng Đọc: Phạm An NhinEm theo đam m v
ti xuống động hoa đ,
mắt tươi lướt trn thạch
nhũ lấp lnh đợi kỳ


gặp gỡ. Triệu giọt nước
vươn di ha thể sau
bao thế kỷ khc cười.
C ai tắt ngọn đn,

ti rủ em tắm bng
tối rười rượi. Những ngn
tay gắn b m man
đổ vo thạch nhũ dng

thơm. Em theo đam m
v ti bước ln tầng
cao đm Murphy. Triệu bng
đn li ti ven vm

my chớp mắt hội ngộ
lẫn chia ly. Em chỉ
l c gi mới lớn
ngẩng mặt giữ chặt người

tnh của đm Murphy. Ti
chỉ l những hạt ct
hạnh phc len chn nhỏ
r ro. Đm Murphy tan

ngờ, hốt hoảng. Ti xem
chỉ hai tay, trn cheo
leo bương tm động hoa
đ. Cuối đời tm thấy

đi nhũ hoa thn yu
vừa ha kiếp thạch nhũ.

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
Thng 9 -2004


Home