TRANSPARENT MELTING
TAN CHẢY TRONG SUỐT
Nguyễn Tấn Lai
Trần Tiến DũngTRANSPARENT MELTING

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Love is love in pity for the horse
that was blindfolded, with bit in mouth
She does not knows what to do. Has food to
day but knows not about tomorrow.

Feeding is expensive for scholars like
horses! Love is means to feel affection
for & grass and green & the meat seller woman
from the North, the Central woman

selling fish at the gate of Saigon market.
They shared with me about their hatred of the
regime! The crystal clear girls who usually
accompanied the wives from the

kitchen corners of the South for mutual
protection of the rebellious language
within. Every morning, they are dampened
with fog from foot heels to shoulders, the

green yard is cold, the pig is cold, their domestic
herd. Their work is leaning forward toward
their hopes. The glimmering sad and the pitiful
eyes of an ordinary and simple

woman as large as the sky. It is untouchable.
The frightened language is belongs to the
concept. It can not protect. Even on
the tropical street, the tears still can not

fall. The women are an icy blocks of
transparent melting which reflect their proudness

Nov/2005

NGUYỄN TẤN LAITAN CHẢY TRONG SUỐT

Vietnamese version: Trần Tiến Dũng

thương là thương con ngựa, bịt mắt, ngậm
ngàm chẳng biết làm sao. Nuôi ăn ngày
nào hay ngày đó, nuôi ăn kể cũng
tốn hao, kẻ sĩ như con ngựa! Thương

là thương & cọng cỏ ngọn rau &
cô Bắc kỳ bán thịt, nàng Trung bán
cá ở ngơ chợ Sài G̣n chia sẻ
với tôi chuyện chán ghét chế độ! Những

cô gái trong suốt, luôn cùng người vợ
miền Nam từ xó bếp đùm bọc ngôn
ngữ phản kháng. Mỗi sáng sương thấm thâm
từ gót chân tới vai, ruộng rau lạnh,

con heo lạnh, bầy gia súc của em,
công việc xô về phía nguồn hy vọng.
Ánh buồn và màu mắt thương hại của
người đàn bà b́nh dị, rộng một bầu

trời gần như không thể chạm. Ngôn ngữ
sợ hăi thuộc về ư thức không thể
chở che. Ngay trên đường mặt trời những
giọt nước mắt không rơi . Người đàn bà

là khối nước đá lộ ra sự
kiêu hănh tan chảy trong suốt

tháng 11/2005

TRẦN TIẾN DŨNG


Home