TRẦN LỆ THỦY
Tiểu Sử
Sinh ra và lớn lên tại Sài G̣n.

Kỹ sư chuyên viên điện toán từ năm 1986 đến bây giờ.

M.S. Management and Computer Science (cao học điện toán), Webster University, Missouri (1992).

Bắt đầu làm thơ tân h́nh thức là do anh Khế Iêm khuyến khích và do nghề nghiệp tạo ra thơ. Mỗi tuần đọc sáu bài thơ th́ tự nhiên thấy thơ tân h́nh thức cũng hay quá nên nguệch ngoạc vài câu. Nơi tôi làm việc nh́n qua bên kia đường là một khu rừng lá đổi mầu vào mùa thu và cây lá khẳng khiu vào mùa đông dễ làm tôi mềm ḷng và rưng rưng buồn.


Home