TM
Trần Kiu Bạc

Tm
Giọng Đọc: Đỗ KimNhững chn trời xa, những gc
biển gần. Những dy ni cao,
những con sng rộng. Bầu trời
cao, v my. Mặt đất thấp,

v cy. Tm mi, tm hoi
hoi một bến bờ muốn đến.
Vị chn tu tm đến chn
l Đạo. Nh triết học tm
về cứu cnh cuộc đời. Người
đấu tranh tm tự do. Chiến
sĩ tm ha bnh. Trẻ thơ
tm sữa Mẹ. Mẹ tm tương
lai tươi sng cho con. Tnh
nhn tm tnh nhn. Đng tm
hơi ấm lại. H mong gi
mt qua. Sao tm đm, ngy
tm nắng. Thấy g đu? Thấy
g đu? Chn trời vẫn xa,
đường đi cn v tận. C
chăng l những dấu hỏi đỏ
v những dấu chấm than đen!

TRẦN KIU BẠC
12/09/2004


Home