THẤY
Thiện Hiếu

Thấy
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyTi như một ngi sao đ tắt hằng
triệu năm trước đến by giờ cn muốn
thấy mặt trời... d my che hay đm
tối để lc ta yu nhau c hoa

nở bn tường... c chiếc l non rung
rinh hạnh phc. Ti như ngi sao đ
tắt hng triệu triệu năm đến by giờ
v mai sau cn mong thấy được mặt

người d cho bo tố phong ba hay
chiến tranh cốt nhục c xảy ra lần
nữa... lần nữa. Ti như ngi sao đ
tắt hng triệu triệu triệu năm đến by

giờ cũng tắt lun nguồn nh sng thừa
nếu khng được nhn thấy mặt người... mặt
con người...

THIỆN HIẾU
Sign 18-9-03


Home