NĂM DẬU NÓI CHUYỆN GÀ
Phạm Chung

Năm Dậu Nói Chuyện Gà
Giọng Đọc: Giọt Mưa TímGà là con vật thứ mười trong mười
hai con giáp [tí, sửu, dần, măo, th́n,
tị, ngọ, mùi, thân, DẬU, tuất, hợi]. Năm
nay là năm Ất Dậu. Chuyện tôi nghĩ


đến ngay là chuyện năm đói Ất Dậu,
sáu mươi năm về trước, hơn một triệu
người Việt ḿnh chết đói xác nằm la
liệt khắp mọi ngả đường Từ Bắc vào

đến miền Trung. Tôi nghĩ đến những bức
tranh Tết Đông Hồ với những anh gà
trống lông đỏ hùng dũng như chàng dũng
sĩ. Những chàng dũng sĩ gà mang tiếng

“đạp-mái-như-gà”. Chàng dũng sĩ gà
vỗ cánh gáy “̣, ó, o” oai phong,
hùng dũng chạy ṿng quanh chị gà mái
tơ, nhẩy lên lưng chị gà, truyền giống,

nhẩy xuống trong vài tích tắc, rồi lại
vỗ cánh gáy “ ̣, o’, o” như anh
hùng thắng trận “trống mái”. Những anh chàng
mang tiếng “đạp-mái-như-gà” ngày nay

đă có thần dược vai-a-gà-ra
uống cho xanh lè con mắt nhưng cũng
oai phong như những dũng sĩ gà ra
trận. Tàn cuộc “trống mái” xong rồi chàng

cũng gáy “̣, ó, o” hả hê như
một anh gà trống.

PHẠM CHUNG
2/4/2005


Home