BA MƯƠI NĂM, NHN LẠI
Phạm Chung

Ba Mươi Năm, Nhn Lại
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyBa mươi năm tri qua, chầm chậm
hay cũng chỉ như một chớp mắt?


Qu khứ của của một con đường
tử thần từ Ban M Thuột. Của
một Saigon bỏ ngỏ... Chiếc trực thăng
cuối cng đ bay khuất. Của những

chiếc thuyền lẻ loi giữa biển khơi?
Tương lai trước mặt l một ngi
mộ. Ai ai cũng c một ngi
mộ ở pha trước. Chầm chậm, hay

như một chớp mắt? Ba mươi năm
muốn quay người nhn lại qu khứ
một lần. Những giọt nước mắt tro
ra. Giọt nước mắt bi thương ? hay

chỉ l v sự đau đớn từ
chứng bịnh gi thấp khớp xương sống?

PHẠM CHUNG
(4-30-2005)


Home