PHẠM AN NHIN
Tiểu SửPhạm An NhinQu qun Thi Bnh, Bắc Vit. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Chủ bt tạp ch song ngữ NH Magazine tại California. Những bt hiệu khc Phạm Ngọc, Vọng m, Nguyễn Khởi Nguyn. Thơ gp đăng trn Văn, Chủ Đề v Tiền Vệ.

Tc phẩm đ xuất bản:
- Ma Kht Vọng (thơ - nxb Đ Nẵng 2004)
- Tnh Yu Em Chưa Đủ Tuổi Nn Buồn (thơ Văn Tuyển 2002)
- Tnh Cờ (thơ Văn Tuyển 2000)
- Nỗi Đam M Muộn Mng (thơ HAT 1997)


Home