THỜI GIAN QUA NHANH
Nguyễn Tuyết TrinhThời gian mở ra và khép lại
qua những ḍng chảy, bấu víu khát
khao sự bất tử, thèm thuồng đi
tới một không gian không t́ vết,
không buộc ràng, b́nh minh với hoàng
hôn, không phân biệt, lây nhiễm quá
khứ và tương lai, không suy tàn,
tan ră sự sinh tồn và trong
khoảnh khắc nầy những bước chân tất
bật, bền bỉ của thời gian vẫn
tách ḿnh ra khỏi không gian qua
nhanh như ánh chớp...

NGUYỄN TUYẾT TRINH
02/08/05


Home