Ở GIỮA T̀NH YÊU NÀY
Nguyễn Tuyết TrinhSống là xây dựng t́nh yêu, luôn
luôn mới. Một dạng thức t́nh yêu
nguyên thủy, thanh khiết hóa tâm hồn.
Và không nghi ngờ sự xác thực

của kỷ niệm. Những kỷ niệm không
bị bỏ rơi trong lăng quên, đổi
dời, nâng dậy những chờ trông, nôn
nóng, nối tiếp miên man, trượt trên

ḍng sông thời gian khắc khổ. Ngày
nay ở giữa t́nh yêu này, anh
có c̣n đôi mắt nóng như những
ngọn lửa, nuôi xanh măi vầng trăng,

đường môi cong có c̣n nụ cười
quyến rũ, cố định.Và như thế
trái tim có căng chật những thú
vui và khổ h́nh của t́nh yêu.

@

NGUYỄN TUYẾT TRINH
08/15/2005


Home