LM SAO
Nguyễn Tuyết TrinhLm sao c thể trt bỏ số
phận mờ mịt mốc meo định mệnh
ti khng nhn thấy những lộ trnh
lồi lm của tri tim lng qun

những ấn tượng sinh động trong diễn
biến của thời gian. Lm sao ti
đừng tự hỏi phải chăng nỗi sợ
hi căn bản chủ yếu của con

người l sự sống v sự chết,
hy vọng v tuyệt vọng, chu kỳ
quay trn v cng v tận, nghiền
nt mọi cảm tnh giữa đau khổ

v hạnh phc. C nỗi c quạnh
lẻ loi nui dưỡng sự chuyển biến
khc khuỷu của suy tưởng v từng
ngy từng ngy ti ao ước ho

hức lm sao thm nhập tụ hội
tiến lại gần pha của Thượng Đế.

NGUYỄN TUYẾT TRINH
01/14/2005


Home