ĐM
Nguyễn Tuyết TrinhTừ đu tới bng đm bao vy,
lợp kn nơi của thinh lặng, nơi
k ức tch trữ bộn bề những
nỗi buồn tm ti, hng hậu, thừa

thị. Đm cầm hm những thm muốn
đ sẫm mu, ngao ngn, tuyệt vọng,
mang đi tất cả nh sng m
chng ta đ tranh đấu. Đm bao

trm kn ln đi mắt của cc
thế kỷ. Đm đen, bng tối nng
dậy, khuấy nhiễu những cảm nghĩ đng
kn, mở ra thật su đậm đặc

hơi gi lạnh lướt trn vnh mi
đm, những lời th thầm, rối rắm,
m ỉ, khng thể no giải thch.
Gi như chng ta c thể hiểu
được tiếng ni b ẩn của đm..

NGUYỄN TUYẾT TRINH
01/30/2005


Home