CHẲNG BAO GIỜ
Nguyễn Tuyết Trinh

Chẳng Bao Giờ
Giọng Đọc: Đỗ KimTôi đă t́m kiếm điều ǵ trong
con tim anh mà sự hy vọng
quá độc địa tiếp tục đeo đẳng.
Ấy là những năm tháng lung lay,

tiêu bay tất cả niềm tin nhiệt
thành, tạo sự giàu có nỗi đau,
đào sâu nét nhăn tâm hồn. Làm
sao để anh biết ước muốn mọi

điều trong ḷng tôi, những lời không
âm dội, những ư niệm lẫn lộn,
tranh chấp, hồi ức xơ xác dưới
lớp tro buồn bă. T́m những ước

muốn anh không thể cho tôi, những
thời điểm không thể trở lại,
những điều không thể nào thay đổi.
Chẳng bao giờ anh biết những ước

muốn, những điều không thể, đă bỏ
đi, dành cho quên lăng...

NGUYỄN TUYẾT TRINH
03/02/2005


Home