ANH V TI
Nguyễn Tuyết Trinh

Anh V Ti
Giọng Đọc: Phạm Mạnh NamMỗi một ngy mở ra một khoảnh
ắc c nh sng cuốn ti vo
những giấc mơ minh bạch xc tn
những tnh cảm ti v anh đ
đng gp bc đi những năm thng
v hạn của cuộc đời một n
huệ b mật nữa cho hạnh phc.
Bởi anh v ti giấc mơ v
tnh yu khng thể cạn kiệt trong
ci thm su kỳ th của linh hồn

NGUYỄN TUYẾT TRINH
12/25/2004


Home