TRONG CI QUẬY ĐỀU
Nguyễn thị Khnh Minh

Trong Ci Quậy Đều
Giọng Đọc: Giọt Mưa TmQuậy đều quậy đều tan
ra những hạt đường b
xu tan ra tan ra...
dng c ph đen xoay


vng... những vng xoay nh
nắng lấp lnh lấp lnh
đen buổi sng tới lui
trong tiếng người qua lại

ti th chậm chậm từ
từ với chiếc muỗng quậy
ly c ph quậy đều
quậy đều quậy đều m

ti khng biết lm sao
để mnh bnh tĩnh được
ngoi việc cầm chiếc muỗng
quậy đều quậy đều miết

bn- tay-mnh để cạnh
trang bo c hnh những
đứa trẻ ngồi viết bằng
chn -- c đứa trẻ từ

hai bn mng mọc ra
hai ci chn b xu
như hai dấu phẩy -- c
những đứa trẻ đang kinh

hi chạy chỉ với ci
quần lt -- c những đi
chn li ra từ tấm
khăn phủ -- những đi chn

cn b lắm
                  ...bn- tay
vẫn cn quậy ly c
ph đi- chn cn ở
dưới gầm bn...
                      ...c ph

dnh trn khăn giống mu
mu kh
             Ti- đứng- dậy
-- ti đang đi -- ti-đầy
-đủ- chn- tay-ci đầu

- v-hnh như- c một
tri tim-cn đang đập --

NGUYỄN THỊ KHNH MINH
9-2004


Home