NHỮNG NGY BỆNH
Nguyễn Thị Khnh Minh

Những Ngy Bệnh
Giọng Đọc: SuốiBầu trời chỉ vừa đng
một khung cửa một mt
nhn một mt hai nắng
buổi sng v cũng chừng

đ mt vung cho gi
buổi chiều trưa th thnh
một ci l nướng trong
nắng hướng ty, từ khi

c dịch cm g khng
cn nghe tiếng g gy
mỗi sớm từ pha nh
t vọng sang, cả tiếng

con khướu dưới sn nh
-- n đ bị nộp cho
th y -- chỉ cn ci
mảng cựa quậy nhất l

tng l cy đổ vo
vch nh bn lm động
đậy ci nhn chay tịnh
... rồi tiếng nhạc quen quen

từ phng đứa con trai
... rồi tiếng chn chồng ti
bước vo phng mỗi trưa
mỗi tối... riết rồi ti

chỉ cn l ci tai
nghe ngng tiếng động
v
chờ
c lc mỏi muốn
g vo đu đ một

tiếng ku... cơn bệnh như
một nh t nhỏ, giấc
mơ ti l đi cnh
-- Cnh của chim cnh cụt .

NGUYỄN THỊ KHNH MINH
12/16/2004


Home