MỘT NƠI
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Một Nơi
Giọng Đọc: Ẩn LanLà tôi đôi mắt mèo
màu xanh ánh lên ŕnh
ṃ cũng là tôi tấm
thân lười ngủ nướng bên

bàn bếp cũng là tôi
những chiếc lá trường sinh
mỗi ngày mỗi thèm ánh
nắng mỗi ngày mỗi thèm

nước tưới mỗi ngày mỗi
ngày-nhớ hai viên thuốc-
cũng là tôi con cá
trong bể đập măi đầu

vào thành kiếng con cá
tôi không nhận được mặt
ḿnh con cá tôi ăn
ḥai những thức ăn quen

quen những cành rong biển
nhựa- mai kia có cho
ra sông ra biển th́
cá tôi cũng sẽ đ̣i

về đ̣i về ăn những
thứ ăn quen, chơi với
cành rong biển nhựa và
ánh đèn điện xanh đỏ.

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
07202004


Home