TUỔI TA L THC ĐỔ
Nguyễn Phan Thịnhv hồn như thc đổ ầm
o. hư khng bng bong hay
nỗi đau big-bang m su.

thế hệ người chứng v ch
sng rn rỉ vồ vập bờ
đ dựng. v gi khc than.

nụ hoa h nở m thầm
v muộn đời khe m dưới
vực nghn năm mơ trăng sao.

em khc đẫm ngực ti như
chng ta trn thuyền N-
trăm năm sau khng bến hứa.

người đi như ma đi chn
khng đụng đất. thc ầm o
si ro trong hồn đ ru

v ẩm mốc những tnh cũ
những mơ mộng những kht vọng
cũ. tuổi ta l thc đổ.

nước mắt mồ hi v mu
thế hệ ta thc đổ tự
bao giờ. bầy chim tắt tiếng.

những ng my chiều vỡ vụn
dưới sao đm khng hẹn một
bnh minh. em qun tc xanh

v em khc qun ma xanh.
dưới thc hồn chỉ c một
hư khng dửng dưng thăm thẳm

NGUYỄN PHAN THỊNH
5/2003
Tạp Ch Thơ


Home