SHE IS BRILLIANT AS A PEACOCK
NÀNG RỰC RỠ NHƯ CHIM CÔNG
Nguyễn Tấn Lai
Nguyễn Phan ThịnhSHE IS BRILLIANT AS A PEACOCK

Translated by Nguyễn Tấn Lai

She is brilliant as a peacock, mysterious
as the weavers. She is a myth like a bird
that lost it way from the era of Copper
Drums and of historical vestiges.

She dances very lovely and her
melodies are extremely harmonious.
She turns into a fairy genie to capture
the souls of the dreamers who are eagerly

wishing for her during their passionate hot
nights. She walks flowing limply, like a
ghost She appears like a six headed
animal, like dogs, chickens or dust .

Everything for tricky happiness to lure
her lovers from the corner of an Eastern
traditional temperament hint and the tail of
the wily monkey is growing longer that it

lovely hair has fallen down completely
on her triumphant throne. She has joined
the herd of pigs dressed in Jeans and showing
her red behind, cackling as monkeys do.

NGUYỄN TẤN LAI

NÀNG RỰC RỠ NHƯ CHIM CÔNG

Nguyễn Phan Thịnh

nàng rực rỡ như chim công
huyền bí như chim hồng hộc
thần thọai như chim lạc từ
trống đồng và cổ tích xưa.

nàng múa lượn thật mỹ lệ
nàng véo von thật du dương
nàng hóa thành thần tiên và
hớp hồn người trong mơ ứơc

khát khao đêm nung lửa điên.
nàng rủ người đi như ma
trơi . như âm binh lục súc
như chó như gà như rác bụi.

tất cả cho hạnh phúc lừa
mỵ về t́nh yêu một góc
đông phương truyền đời ẩn ức.
và đuôi khỉ mọc dài ra

lông mỹ miều rơi rụng hết
trên ngai vàng khải ḥan nàng
giữa bầy heo mặc đồ jeans
giơ đít đỏ cười khọt khẹt …

@

NGUYỄN PHAN THỊNH
4/2003


Home