GIẤC MƠ TÔI
Nguyễn Phan Thịnh

Giấc Mơ Tôi
Giọng Đọc: Giọt Mưa Tímtôi mơ gặp tôi đi qua sông đi
qua suối có khi đi lên đồi đi
xuống đồi nhiều lần đi lên núi đi
xuống núi nhưng không bao giờ đang ngồi


tôi mơ gặp tôi và tôi trong mơ
hỏi tôi đi đâu t́m ai làm ǵ
tôi làm quen tôi và hai tôi đi
xuống đồi đi qua sông đi lên núi

hai tôi đi qua suối đi tới đi
tới và lên núi xuống núi không gặp
ai tôi hỏi tôi trong mơ nhà ḿnh
và tôi trong mơ không biết quê ḿnh

đi hết ḥang hôn đi tới b́nh minh
không có bắt đầu chẳng có tận cùng
không tuyệt vọng không hy vọng vẫn tôi
và tôi vừa là hai vừa một ḿnh

tôi mơ gặp tôi và tôi gặp tôi
mơ tôi mơ tôi chưa một lần được
ngồi nhưng chắc chắn bên kia giấc mơ
này chúng tôi sẽ nằm xuống chung mồ

NGUYỄN PHAN THỊNH
8/9/2003


Home