NGUYỄN HỮU VIỆN
Tiểu Sử


Nguyễn Hữu Viện
Nguyễn Hữu Viện, 2005Chn Dung Tự Họa

Hạ long chiếu mệnh cầm tinh
Thăng long mun thuở mẹ sinh kiếp người
Rồng ơi chốc cổ lộn hoi
Ngang tng một ci thn trai sợ g
Thương lm chi nhớ lm chi
Nước non non nước trị v tm can
Mai kia gi thoảng Sng Hn
Ti hoa đn kiếm mnh mang ngn trng
Thương em một tấm hồng nhung
Yu ta theo đến cuối cng cuộc chơi

Hin ngang một ngựa giữa đời
Thương em theo mi cuối trời thương đau
Mai sau d c phai mầu
V ta em khổ mi đầu thu sang
Mnh long mnh hổ một sng
Cầm tinh long hổ trng giang đất trời
Viễn dương vt cnh dong chơi
Nhớ em nhớ nước qung đời hương xun


Home