YÊN LẶNG VÀ CUỒNG NỘ CỦA BIỂN CẢ
Nguyễn Hữu ViệnChân thành nghiêng ḿnh trước gần 160.000 nạn nhân sóng thần&Quảng Đảo nổ Mặt trời nhân tạo
Trường Kỳ trái nấm nguyên tử chao
Đại hồng thủy quét Nam Châu Á
Dội đầu dân lạnh lùng tàn bạo
Mạnh bằng triệu bom A (1) năm ấy
Không nhân danh ư thức hệ nào
Giết trọn người thiện/ác già/trẻ
Phật/Đạo/Tin/Ấn/Hồi chẳng sao!

*

Sóng thần quét Đảo quốc Tích Lan
Như trời long đất lở vỡ tan
Colombo sóng biển khổng lồ
Cuốn trôi đi mọi thứ tài sản
Thần chết từ biển gây thiệt mạng
Tường nước sau trận địa chấn tràn
Sumatra đáy biển tâm chấn
Khắp Ấn Độ Dương lệ chứa chan !

*

Phi Phi đảo ấn tượng thần tiên
Với phim “Băi Biển” (2) nổi tiếng liền
Phukhet sóng thần trôi cuối mất
Hoang tàn: William dại điên
Amanda (3) - Người vợ mới cưới
Trùng khơi hóa ngư nhân viễn miên
Tuần trăng mật bỗng thành đại họa
Chuyện t́nh Titanic luân phiên

*

Phù vân hư ảo sanh mệnh Người
Chia chung nôi sinh bạt ngàn tươi
Xin bảo tồn cho ḿnh & con cháu
Môi sinh ô nhiễm bao vùng trời
Phá rừng san hô du lịch bẩn
Hư dần rào tự vệ thiên nhiên
Bờ biển mong manh khi sóng băo
Ông Bụt (4) kư gấp Kyoto nào !
Ngài Putin vừa phê chuẩn Hiệp định
Hồ Cẩm Đào uốn éo đến khi nao ?

*

Bệnh Cúm gà (5) Ḅ điên dịch bệnh Ết (6)
Chiến tranh Kinh tế Toàn cầu chao
Hạt nhân - Nghèo đói - Khoảng cách Số
Chiến tranh Vi sinh Hóa & V́ Sao (7)

NGUYỄN HỮU VIỆN

http://www.hanoiparis.com
Jan 16, 05

1. Theo Enzo Boschi, Viện Trưởng Viện Vật Lư Địa Cầu Quốc Gia Ư Đại Lợi, so sánh sức tàn phá của trận động đất & sóng thần lần này ngoài khơi Ấn Độ Dương tương đương với việc cho phát nổ một triệu quả bom nguyên tử tương đương với quả bom nguyên tử thả trên Quảng Đảo & Trường Kỳ, Nhật Bản. Theo Enzo Boschi trận động đất mạnh tới nổi làm chao động ṿng quay Trái đất

2. “The Beach” với tài tử DiCaprio

3. Amanda & William Robins cặp du khách Mỹ đến đảo Phi Phi để hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới & Amanda & William bị nhận ch́m xuống nước, hai người không c̣n giữ được tay nhau & William không bao giờ t́m thấy lại Amanda như chuyện t́nh tang thương Titanic

4. 3 nước Mỹ, Trung hoa, Ấn độ không chịu kư Hiệp định Kyotọ Putin vừa phê chuẩn Hiệp định

5. Dịch cúm gà, chắc chắn sẽ xảy ra trở lại, Tổ Chức Y Tế Thế Giới tiên đoán có thể giết từ 2 tới 7 triệu người

6. AIDS/HIV với viễn ảnh hàng chục triệu người sẽ chết trong tương lai gần

7. Digital divide, Microbiological war, Star war


Home