XEM LẠI PHIM “CÁI NGÀY SAU NGÀY MAI”
(The Day After Tomorrow)
Nguyễn Hữu Viện


XEM LẠI PHIM “CÁI NGÀY SAU NGÀY MAI” <br>(The Day After Tomorrow)Cái Ngày sau Ngày mai
Tiếng Việt gọi Ngày Mốt !
Mộng triệu điều ‘Mai Một’ !!!
Sóng thần băo thiên tai

*

Ngày Mốt sau Ngày Mai
Bấp bênh đầy bất trắc
Ḷng tham lam dầy đặc (1)
Nguồn gốc phá Tương lai

*

Sau Ngày mai ngày mốt
Loài người c̣n dại dột
Tàn phá nôi sinh thái
Tự hủy v́ lợi nhuận
Làm ô nhiễm môi trường
Sóng khổng lồ hồng thủy
Đâu chỉ chuyện Thánh Kinh
Chuyện khoa học giả tưởng
Hiện thực họa không lường

*

Cái Ngày sau Ngày Mai
Khí hậu đột biến thay
Trái đất ch́m thảm họa
Mưa đá cơn lốc xoáy
Băo tuyết ngập đất trời
Nữu Ước hoang băng đảo
Trong khoảnh khắc đổi chao

*

Cái Ngày sau Ngày mai
Như một lời cảnh báo
Về cảm thức môi sinh
Cùng phát triển bền vững
Tránh tai họa thống thiết
Địa ngục bật đèn xanh
Mời trần gian điên dại (2)

*

Cái Ngày sau Ngày mai
Đánh thức đậy Lương tri
Giục trí thức c̣n ịngủỂ
Đại hồng thủy thiên tai
Trên tầm kích toàn cầu
Nạn nhân hàng trăm triệu
Ngày ấy đầy thảm họa
Khủng khiếp hơn phim nhiều
Vượt giới hạn tưởng tượng
Vùng đất chết không người
Tai họa môi sinh thái
Quả có một không hai

NGUYỄN HỮU VIỆN

http://www.hanoiparis.com
Paris, 28/12/2004 (hai ngày sau sóng thần phủ lấp Nam Á châu)

1. Chỉ vài phút đồng hồ sau trận động đất ngoài Ấn Độ Dương sáng chủ nhật, các chuyên gia khí tượng Thái Lan họp khẩn cấp liền. Nhưng rồi họ quyết định không cảnh báo về sóng thần “bởi v́ sợ tổn thương kỹ nghệ du lịch,” theo nhật báo The Nation của Thái Lan. Một chuyên gia nói với The Nation rằng cơ quan này chỉ có 4 chuyên gia địa chấn trong cả cơ quan khí tượng 900 người. Chuyên gia thứ nh́ nói rằng cảnh báo sóng thần có bàn tới, nhưng rồi họ lại thôi, “Chúng tôi cuối cùng quyết định không làm ǵ cả, v́ mùa du lịch đang cao điểm. Các khách sạn hết chỗ 100%. Nếu chúng tôi cảnh báo, th́ mọi người sẽ phải di tản, và rồi không có ǵ xảy ra th́ sao? Tai hại biết mấy. Kỹ nghệ du lịch sẽ thê thảm liền. Sở Khí Tượng sẽ không chịu nổi đơn kiện đ̣i bồi thường.”

2. 3 nước Mỹ, Trung hoa, Ấn độ không chịu kư Hiệp định Kyoto. Putin vừa phê chuẩn Hiệp định


Home