TÂY TIẾN RỒI ĐÔNG TIẾN...
Nguyễn Hữu Viện


NHVThoOaklandBayInTheSunsetLên non t́m động hoa vàng
Buông đi gánh nặng từng oằn đôi vai...
Phạm Thiên Thu

Đâu như xưa Thung lũng Hoa Vàng 1
Công nghệ Thông tin 2 vừa sang trang – >
Bangalore – Bắc Kinh – Thượng Hải
Hàng tháng đi cày trả ngân hàng
Nợ nhà bảy tầng trời: thất nghiệp!
Oằn vai gánh nặng tựa cân ngàn
Giă từ buông Hoàng Hôn Đại lộ 3 ...
Bán nhà khăn túi mướp... Lăo Trang!

*

Tiền túi bán ḅ tậu ễnh ương
Hết nợ hưởng nhàn cơi thế dương
Núi Tây 4 “động hoa vàng” Sơn Cước
“Ngày xưa Nguyễn” thị... ị khúc yêu đương
Hấp dẫn Giáng Sinh nhà phủ tuyết
Lăng mạn ấm cúng một T́nh trường:
“Người t́nh Lara” 5 ... đàn réo rắt!!!
Đoài Sơn trầm cảm phiến hoài hương

*

Đôi mắt “Người Sơn Tây” 6 tạ từ
“Tây Tiến” tưởng chừng như khuyết Sử
Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn 7
Lạc Việt chim di cơi không hư
Bang Vàng 8 miền Viễn tây 9 hoang dă
Ḍng người Tây Tiến xây biệt thự
Nay lại về Đông từ Đất Hứa
Ngược chiều Mỹ Sử: Đông Tiến như...

Nhân đọc thư bạn từ Cali

1. Silicon Valley.

2. Information Technology.

3. Sunset Avenue ở Hollywood (Hồ Ly Vọng), California.

4. Núi Tây hay Đoài Sơn chuyển ngữ từ miền Mountain West, Hoa Kỳ.

5. Somewhere My Love – nhạc phim Dr. Zhivago có cảnh tuyết núi rừng như vùng Mountain West, Hoa Kỳ.

6. Thơ Quang Dũng “Đôi mắt Người Sơn Tây” Tây Tiến những h́nh tượng tiêu biểu cho Cách Mạng Mùa Thu giành Độc Lập.

7. Chiến tranh Việt Nam qua bài thơ của Phạm Tiến Duật và tịnh tiến kéo dài tâm trạng Việt đến dăy núi Great Mountain từ Tây sang Đông tại Hoa Kỳ.

8. Golden State -- California.

9. Wild West cuộc săn đuổi t́m vàng, rồi công nghệ thông tin... Rồi lại Đông Tiến về Động Hoa Vàng sau khi công nghệ Tin học khủng hoảng tại thánh địa San Jose Silicon Valley...

@

NGUYỄN HỮU VIỆN

http://www.science-technologie.com

http://www.hanoiparis.com

http://www.ykien.net/ykienhv.html

http://www.vietnam-usa.org

1. Frequent Wind Operation


Home