TÂM XUÂN
Nguyễn Hữu Viện


NHVThoTamXuanÔi Nguyên Xuân, sao em
không trắng không trong ngần
thỏ thẻ mật ngọt nước
lú vào tai anh đến
tuyệt trần! Vũ điệu ngày
xuânbươm bướm lượn. Trong
hàng tỉ quang tử không
âm cũng chẳng dương. Hoa
nắng Xuân làm sao xoa
dịu khách tha phương?
Lưu đày lưu vong trời
viễn dương. Tâm tang từ
buồn đau miền xa đất
lạ. Nhớ khúc hát thanh xuân
áo lụa là giao hưởng
cung âm đàn lỗi nhịp.
Giờ đây tiếng vĩ cầm
như dao lam phân tâm

*

phân thân. Hoa nắng ngoài
sân thư hiên bay. Dường
như tim lănh cảm t́nh
xuân say. Hồi xuân bóng
ngả như cánh chim bay.
Gót chân em âm thầm
tựa hoa hướng dương. Tín
hiệu sóng vi âm từ
cánh bướm vỗ tận Trường
Sơn nghe dường như từ
xa xưa từ vạn nẻo
đường. Cám ơn liệt sĩ
tử sĩ Hai Bên cho
ta khỏi tủi hờn. Quyết
tử quyết sinh chắc như
một lẽ. Giao thoa đan
bện giữa đáy tim ngày
Nguyên Xuân. Đạp ṿng nghiệp
chướng oan nghiệt! Xin nâng
cạn chén cùng triệu Người
đă khuất. Niềm thương nỗi
nhớ nén thành từng giọt
rượu cần. Hồng Đào d́u
ta vào cơn say thần
tiên. Ngọn lửa thi ca
tinh nguyên bá quyền. Ngâm
lên! hát lên ca lên!
như ngày đầu vạn xuân
Kỷ Dậu Thăng Long khúc
khải hoàn ca vang vọng
vọng măi măi đến bạt
ngàn Tâm Xuân Mai sau...

Paris, trong hương Xuân hiện sinh 1993

@

NGUYỄN HỮU VIỆN

http://www.science-technologie.com

http://www.hanoiparis.com

http://www.ykien.net/ykienhv.html

http://www.vietnam-usa.org


Home