MẶC NIỆM TRƯỚC BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM (WASHINGTON DC)
Nguyễn Hữu Viện


MẶC NIỆM TRƯỚC BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM (WASHINGTON DC)Tên các Anh trên Bức tường Tưởng niệm:
Hàng chữ dài hun hút đá hoa cương...
Ôi tàn khốc kinh hoàng một trận chiến!
Triệu thường dân cuốn lốc cảnh tang thương...
Nửa bên kia Trái đất triệu nấm mồ
Vô danh suốt Trường Sơn Nam chí Bắc
Tượng đá “Thương Tiếc “ 1 ... góa phụ khăn sô
Bao giấc mơ chiến sĩ hai bên vằng vặc
Bỏ lại trần gian hỏa ngục về thiên đàng
Chiến địa chiều hôm đối đầu Lư tưởng
Giờ đây yên b́nh bao dung hiên ngang
Nghĩa vụ trách nhiệm dấn thân độ lượng
Ngàn ánh đèn ngọn nến thă'p nhan hương
Ngàn cánh bướm hoa rừng xin khấn nguyện
Hàng triệu vong linh ngủ yên vĩnh cửu
Ngàn cánh Chim Câu mùa Xuân khải huyền...

Memory Wall - Washington DC, Xuân 1996

1. Tượng đá “Thương Tiếc“ ở nghĩa trang Thủ Đức của quân đội VNCH

@

NGUYỄN HỮU VIỆN
Paris - Xuân 2000

http://www.science-technologie.com

http://www.hanoiparis.com

http://www.ykien.net/ykienhv.html


Home