GÓT CHÂN ẢO EM BƯỚC THỰC QUA NGƯỠNG HỖN MANG
Nguyễn Hữu Viện


GÓT CHÂN ẢO EM BƯỚC THỰC QUA NGƯỠNG HỖN MANGEm như đường gương vỡ gián đoạn cắt
tim anh thành gianh giới fractal, cách
ly đứt đoạn phân khúc cả tâm hồn
em đoan trang. Em bước ra từ cơi
siêu thực, hư hư đốn đến độ hỗn mang.
Vơng mạc anh đứt đoạn, bao đường fractal
đổ vỡ tràn tựa lá vàng thu sang.
Càng nh́n sâu vào em bằng kính hiển
vi mô, châu thân em khối tỉ tế
bào xếp đặt trật tự hoàn chỉnh. Càng
nh́n sâu vào nền trời sau em bằng
kính viễn vọng thiên văn chương vũ trụ
như Vua Trụ tay ôm hàng triệu triệu
thiên hà tinh vân theo trật tự phi
Newton hoàn chỉnh, chợt anh thảng thốt
giật ḿnh lạc lơng lạt ḷng. Càng lạc
trôi trong hỗn mang quang tử lang bạt
lăng tử không dương không âm, không yêu
không hận, không sống không chết, quả như
hạt cơ bản neutrino vô duyên
vô tính vô t́nh. Càng lạc trôi lạc
lơng trong phức cảm phức hợp, bản ngă
ḿnh tích tắc trong khoảnh khắc sát na
nhậy cảm từng giọt thời gian nhỏ vào
ly nước lạnh ḍng ấm đối lưu hỗn
mang, tim anh hoang mang ngỡ ngàng khi
gót chân em bước qua ngưỡng không-thời-
gian cong cong parabol bước qua
điểm uốn song song...

NGUYỄN HỮU VIỆN

http://www.hanoiparis.com
Paris, Thu 2002


Home