THI SỸ
Nguyễn Hoi Phương

Thi Sỹ
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyTặng giọng đọc TLT...

Con người ấy nhiều khi cũng thấy
xc động khi c ai đ gọi
g l thi sỹ. Song, c l
thi sỹ hay chẳng l thi sỹ

th g cũng chẳng để ... Chỉ
biết rằng mỗi bi thơ l mỗi
tia chớp mỏng manh vụt hiện qua
tm hồn g để g cố gắng

ghi lại được cht no hay cht
ấy, để rồi ngay sau đ g
lập tức trở về nguyn trạng l
chiếc bnh trong suốt để mọi tia

sng hữu hnh hoặc v hnh đều
c thể qua lại một cch dễ
dng, nguyn trạng l chiếc bnh trống
rỗng, thăm thẳm (tới v cng, v

cực, v hạn), để rồi bất chợt
một giy lt no đ thật may
mắn, g lại chợt ghi được một
tia chớp mỏng manh vụt hiện trong

tm khảm g trước khi n mi
mi mất ht, để rồi từ một
nơi no đ xa thẳm lại c
người u yếm nhắc tn g như

nhắc một thi sỹ, để rồi dẫu
vẫn chẳng để l c l
thi sỹ hay chẳng l thi sỹ
th g vẫn cứ cảm thấy như

một con người được sống trong bội
phần hạnh phc.

NGUYỄN HOI PHƯƠNG
08/23/2005


Home