SEX
Nguyễn Hoài Phương



Những ngày tháng đằng đẵng theo nhau
trôi đi với những ám ảnh triền
miên về sex thật ra th́ cũng
vô nghĩa như tất cả những ngày

tháng khác của bạn của tôi hay
là của bất kỳ một con người
nào trên trái đất này ngày tháng
của ông nọ bà kia của ông

hoàng bà chúa của ông tổng bí
thư tổng thư kư tổng thống tổng
trưởng hay ngày tháng của một thằng
cha căng chú kiết nào đó th́

cũng vậy vậy cũng có khác ǵ
nhau th́ bạn đă vẫn chẳng nói
là bạn chẳng cần thỏa măn về
một chỗ ngồi một chỗ đứng một

chỗ nằm đó sao bạn đă chẳng
vẫn nói cái giường này có thể
khác cái giường kia cái bệnh viện
này có thể khác bệnh viện kia

nhưng tất cả các cái nghĩa trang
trên trái đất này đều giống nhau
đó là ǵ th́ bạn chẳng vẫn
bảo dù có là nghĩa trang Hồi

giáo hay nghĩa trang Phật giáo nghĩa
trang Thiên Chúa giáo hay nghĩa trang
Do Thái giáo nghĩa trang Hin đu
hay nghĩa trang Hin đi nghĩa trang

trên đường Mạc Đĩnh Chi ở Sài
G̣n hay nghĩa trang Trường Sơn bên
đường Hồ Chí Minh nghĩa trang Văn
Điển hay nghĩa trang Mai Dịch nghĩa

trang bố thí cạnh một trại tế
bần giành cho những kẻ không nhà
không cửa hay nghĩa trang làm phúc
cạnh một trường bắn nơi chỉ để

thi hành những án tử h́nh tất
cả các loại nghĩa trang đă đang
và sẽ c̣n tồn tại sẽ c̣n
nảy sinh trên thế giới này nào

có khác ǵ nhau tất cả đều
chỉ là những cái kho chứa những
xác chết vô dụng trên đời này
rút cục sinh vật nào cuối cùng

mà lại chẳng trở thành những cái
xác chết như thế vậy th́ tội
t́nh ǵ mà bạn phải băn khoăn
việc cóc ǵ mà bạn phải ám

ảnh măi về cái ấy thế thật
ra th́ nó cũng chẳng là cái
quái ǵ như tất cả những thứ
khác cũng chẳng là cái quái ǵ

với bọn ḿnh đâu bạn ạ. Thế &
Những &

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
09/29/2004


Home