NNG LẠNH
Nguyễn Hoi PhươngNng v lạnh v ni chung l
thời tiết đ trở thnh ci cớ
để lm biếng từ thời no, chẳng
ai biết, khi ny th bảo nng

qu, nng thế ny th lm được
ci g, đến khi khc th lại
bảo lạnh qu, lạnh thế ny th
lm được ci g, cứ như thế,

cả nng v cả lạnh, cả mưa
v cả nắng, cả gi v cả
bo, v ni chung, vn vn vn
vn v vn vn, bao nhiu yếu

tố tc động để rt cục l
vẫn chẳng lm được ci g, th
đấy, khi th bảo, để ti yn,
để ti xem gi như thế no,

hnh như gi ở đy khc gi
ở qu mnh, khi th lại bảo,
để ti yn để ti xem cơn
bo ny một t, lu lắm rồi

khng c bo, cứ như thế, trng
trời, trng đất, trng my, trng mưa,
trng nắng, trng ngy, trng đm, rồi
trng nguyệt thực, trng nhật thực, chờ

cả mấy năm, c khi l chờ
cả mấy chục năm, chẳng lm được
ci g để thấy một lần nhật
thực, một lần nguyệt thực chỉ năm

pht bảy pht, riết rồi chờ cả
bo từ, cả sng thần, cả động
đất, cả chiến tranh, cả đi km,
cả khủng hoảng ở nơi ny nơi

khc..., trời đất ơi, thế giới hỗn
loạn thế ny th thử hỏi cn
c ai c thể lm g được,
lại cn vẫn thạch nữa, hm qua

ti vi dnh cả mấy giờ đồng
hồ tường thuật hnh trnh của một
vẫn thạch đường knh vi chục cy
số st sạt tri đất, lạy cha,

n chỉ cần bay lệch đi một
t th chỉ trong giy lt tất
cả đ trở thnh tro bụi, bi
thơ ny được lm vo lc rạng

sng, lc khng biết v l do
g m ci ti vi tắt bụp,
tắt bật xoay vặn thế no cũng
khng ln được hnh, m n l

một ci ti vi mới hẳn hoi,
của một hng nổi tiếng v hy
cn đang trong thời gian bảo hnh,
ci ti vi ấm đầu, tắt bụp

giữa lc đang c bản tin về
nạn chu chấu khủng khiếp ở một
nơi no đ chưa kịp nghe, sợ
thật, cứ dồn dập, hết nạn ny

đến nạn khc như thế ny th
cn lm g đươc.

NGUYỄN HOI PHƯƠNG


Home