NÓI VỚI BẠN LÀ THI SỸ*
Nguyễn Hoài Phương

Nếu ông là một ông tướng th́
chắc chắn là ông sẽ phải chịu
đựng sự chống đối của các thuộc
cấp mà ông hết sức quư mến,

chắc chắn là ông sẽ phải chịu
đựng sự coi thường của các binh
lính mà ông hết sức thương yêu,
đám đồng cấp mà ông hết sức

tôn trọng chắc chắn sẽ coi rẻ
ông, c̣n những thượng cấp mà ông
hết sức tin tưởng chắc sẽ chẳng
coi ông ra ǵ, cô thư kư

trẻ trung, nhí nhảnh mà ông coi
như con gái chắc chắn sẽ cười
đằng sau lưng ông và cậu cần
vụ đẹp trai, thông minh, tháo vát

mà ông coi như con trai chắc
chắn sẽ nói xấu ông những khi
ông vắng mặt, tổ quốc, đối tượng
mà ông thề sẽ chiến đấu đến

hơi thở cuối cùng, và nhân dân,
những người mà ông t́nh nguyện dâng
hiến cả cuộc đời chắc chắn sẽ
chẳng coi ông ra ǵ... Những điều

đó chắc chắn sẽ xảy ra, cũng
như chuyện cô người t́nh xinh đẹp,
di dỏm của ông sẽ bỏ ông
đi theo t́nh nhân khác cũng chắc

chắc là sẽ xảy ra, nếu ông
là một ông tướng, nhưng dù
có thế đi chăng nữa th́ cũng
chẳng đáng nói bằng việc nếu ông

là một ông tướng th́ những cuộc
hành quân của ông sẽ chẳng c̣n
mang tính chất tốc chiến tốc thắng
nữa, những cuộc đụng đầu của quân

ông với quân đối phương sẽ chẳng
c̣n mang tính chất một mất một
c̣n nữa, th́ chúng ḿnh chẳng vẫn
thường nói, lúc trà dư tửu hậu,

rằng: thắng với thua, mất với c̣n
th́ cũng có giải quyết được vấn
đề ǵ... Nếu ông mà là một
ông tưóng, dù ở bất kể bên

nào th́ thế giới cũng trở nên
mơ màng biêng biêng hơn, thế giới
ngày nay sở dĩ hỗn loạn v́
trong máu của các ông tướng ở

tất cả các bên đều c̣n thiếu
máu của thi sỹ v́ các ông
tướng c̣n thích đổ máu ngoài chiến
trường hơn đổ rượu ở trên bàn

nhậu... Nếu ông là một ông tướng,
tôi dám chắc là mọi chuyện chắc
chắn sẽ khác, và điều đó cũng
chắc chắn như là v́ thế mà

ông không bao giờ có thể trở
thành một ông tướng, dù là của
bất cứ bên nào...

@

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
04/25/05

Ghi chú: * - Có thể mở rộng ra với bạn là họa sỹ, nhạc sỹ, văn sỹ..., hay nói chung là Nghệ Sỹ.


Home