NẾU TA CÓ CHÚT ÍT VỐN TỰ
CÓ TH̀ TA CŨNG NÊN PHÁT HUY
Nguyễn Hoài Phươngtrong vô số cách gây vốn để
làm từ thiện, trong vô số cách
góp quỹ, có một cách của mấy
ngôi sao, các nàng sắp khỏa thân

rồi bà con, anh em, xóm giềng, đồng
bào, đồng chí ta ơi, xin đồng
bào, đồng chí chú ư giữ ǵn
trật tự, đừng thở ph́ ph́, đừng

nói to, đừng cười hô hố như
thế nữa, sắp tới rồi ḿnh tha
hồ mà xem vốn tự có của
Vic-to-ri-a Bec-kham, của

Ch-ri-s-ti-na A-gui-
le-ra hay của Ho-lly Va-
lan-ce, các nàng đang rục rịch
rủ nhau khoe tất cả những ǵ

có thể khoe, hở tất cả những
ǵ có thể hở, sắp tới ḿnh
cũng tha hồ mà xem Po-sh,
xem Ka-te Moss, xem Ge-ri

Ka-lli-well cùng bao nhiêu nàng
bao nhiêu cô chân dài, bao nhiêu
nàng bao nhiêu cô eo thon, bao
nhiêu nàng bao nhiêu cô ngực nở

khác, các nàng các cô sắp sửa
khoe tất tần tật, khoe cho ḿnh
xem đă con mắt, cho ḿnh ngất
ngây luôn, cho ḿnh sẵn sàng móc

luôn hầu bao để các nàng các
cô lấy tiền của ḿnh để các
nàng các cô góp vốn gây quỹ
làm từ thiện, mà thôi, xin ḿnh

đừng cười hô hố, đừng nói to,
đừng thở ph́ ph́ măi như thế
này nữa, lặng yên mà xem các
nàng các cô sắp cởi tất tần

tật, cởi tất cả những ǵ có
thể cởi được kia ḱa, lặng yên
mà suy nghĩ, nếu ta có chút
ít vốn tự có th́ ta cũng

nên phát huy.

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
02/22/2005


Home