MỘT CHT QU MNH
Nguyễn Hoi Phương

Một Cht Qu Mnh
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyTặng T...

Qu mnh c con sng thật di
với những cy cầu duyn dng mang
những ci tn vừa nm vừa tự,
đang cầu Nhất cầu Nh lại đến

cầu Ba cầu Tư rồi cầu Năm
cầu Su, c cầu Đng cong cong
như một nt my, c cầu Ngi
một thời đi vo lịch sử, c

những bến đ, bến gạch cho mẹ
rửa chn, cho chị cho em lấy
nước, cho bon trẻ con ngụp lội
sớm chiều, c những mặt hồ rộng

mnh mng, những con đường quanh co
uốn khc dưới những lũy tre bốn
ma xanh ngắt. Qu mnh c cha
Lương, cha Trung, cha Hạ, c nh

thờ Phạm Vị, nh thờ Đng Bin
v rất nhiều những mi đền mi
đnh lớn nhỏ nn đm ngy rộn
tiếng chung ngn. Qu mnh c nghề

canh cửi nn đi đến đu cũng
nghe lch cch tiếng thoi đưa, tiếng
xa quay ro ro, tiếng đạp vải
b bm. Qu mnh c những triền

đ thoai thoải, những cnh đồng rộng
mnh mng để những chiều h chiều
thu như thế ny bọn trẻ con
mặc sức m thả diều hay bắt

chim, bắt bướm. Qu mnh c những
ng đồ gn v khng gn (viết
vậy để bạn cười một t), c
nhiều người lm thơ, nhiều người kể

chuyện rất hay... Bạn thấy đấy, ni
chung qu mnh rất đẹp, thi vị
chẳng km bất kỳ một miền qu
no khc của đất nước mnh. V

cũng như những miền qu khc ấy,
những con người qu mnh giờ ny
cũng bn ba, lang thang phiu bạt
khắp nơi để rồi đến một lc

no đ mnh chợt nhận thấy l
đi đến đu cũng thấy người qu
mnh cả...

@

NGUYỄN HOI PHƯƠNG

Home