KHC CHIỀU
Nguyễn Hoi PhươngGặp đy, những cy gạo Trường Sơn
Xin được gọi cy l gạo b cy nh...

B ơi!
Cho chu xin t hoa
Cho chu xin t l...
Chu trải chiếu chu chơi đồ hng...

Mua đi ch...
Mua đi c...
Mua đi cc anh...
Mua đi cc chị...

Mua đi bc...
Mua đi em...
Mua đi cc ng...
Mua đi cc b...
Mua đi cc vị...

Vng!
Vng!
Vng!
Đy l thịt
Đy l da
Đy l c
Đy l xương
Đy l ruột
Đy l gan
Đy l tim
Đy l phổi &
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l đất l đ l ct &

Vng!
Vng!
Vng!
Đy l đầu
Đy l tai
Đy l mắt
Đy l mũi
Đy l mồm
Đy l mi
Đy l lưỡi
Đy l răng
Đy l cuống họng &
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l đất l đ l ct&

Vng!
Vng!
Vng!
Đy l cổ
Đy l mng
Đy l đi
Đy l chn
Đy l ngực
Đy l lưng
Đy l eo
Cn đy l &
Vng! Ci ny ăn vo khỏi nghiến răng
Cn ci ny th khỏi đi dầm
Vng! Ci ny ăn vo th ấm
Ci ny ăn vo th mt
Vng! Ci ny ăn vo bổ m
Ci ny ăn vo bổ dương
Vng! Ci ny ăn vo l thuốc đấy &
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l đất l đ l ct &

Vng!
Vng!
Vng!
Đy l muối
Đy l m
Đy l gạo
Đy l đường
Đy l sữa
Đy l bơ
Đy l pho mt &
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l đất l đ l ct &

Vng!
Vng!
Vng!
Đy l c
Đy l tm
Đy l ốc
Đy l cua
Đy l ch
Đy l tru
Cn đy l cc thứ...
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l đất l đ l ct...

Vng!
Vng!
Vng!
Mua đi ch
Mua đi c
Mua đi cc anh
Mua đi cc chị &

Vng!
Vng!
Vng!
Mua đi bc
Mua đi em
Mua đi cc ng
Mua đi cc b
Mua đi cc vị &

Vng!
Vng!
Vng!
Ch tiền Mc
C tiền Đ
Anh tiền Yn
Chị tiền Bạt..

Vng!
Vng!
Vng!
Bc tiền Mỹ
Em tiền Anh
ng tiền
B tiền Nga
Vng!
Vng!
Vng!
Cc vị tiền g em cũng c
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l l
Tất cả đều l hoa
Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l hoa
Tất cả đều l mu
Vng!
Vng!
Vng!
Mầu mu l mầu hoa
Mầu hoa l mầu mu

Vng!
Vng!
Vng!
Mua đi

Vng!
Vng!
Vng!
Mua đi no

Vng!
Vng!
Vng!
Mời cc vị

Vng!
Vng!
Vng!
Tất cả đều l nước mắt.

NGUYỄN HOI PHƯƠNG
11 - 04


Home