ĐỜI THẾ MÀ VUI*
Nguyễn Hoài Phương

càng ngày lại càng thấy đời thế
mà vui, cười được là vui, mặc
dù có nhiều cái cười ra nước
mắt, có nhiều cái cười méo mặt,

nhưng kệ, c̣n cười được là c̣n
vui, và vui nhất là thấy cái
ǵ cũng cười được, biết là ḿnh
bị lừa mà vẫn cứ để cho

lừa, vẫn cứ cười ha... ha... ha...,
đời thế mà vui, ǵ chứ chuyện
lừa lọc đối với nước ḿnh dân
ḿnh từ trước tới nay cũng như

từ nay về sau, đă, đang và
bao giờ cũng vẫn sẽ chỉ là
những chuyện nhỏ, thậm chí chỉ là
những chuyện rất nhỏ, tức là rất

đỗi b́nh thường, như không khí và
nước lă vốn cũng rất đỗi b́nh
thường, từ chuyện nhà nước lừa nhân
dân đến chuyện nhân dân lừa lại

nhà nước ngày nào chẳng nghe, chẳng
xem vài ba lần như ngày nào
chẳng vài ba lần ăn cơm, ngày
nào chẳng vài ba lần uống nước,

chuyện bác sỹ, chuyện thầy thuốc, chuyện
những lương y như từ mẫu lừa
lọc bệnh nhân, chuyện thầy giáo, cô
giáo, những kỹ sư tâm hồn lừa

học sinh, chuyện quan ṭa thay mặt
pháp luật cầm cân nảy mực lừa
cả bị cáo lẫn nguyên cáo, toàn
chuyện những nơi, những chốn, những người

chẳng nên lừa mà vẫn cứ lừa,
chuyện lừa t́nh, lừa tiền, chiếm đoạt
tài sản, chuyện báo chí lừa bạn
đọc, đưa tin tức quàng xiên, tin

gà tin vịt, chuyện bạn đọc, bạn
viết lừa báo chí, xong dương dương
tự đắc vỗ tay vỗ chân cười
khanh khách, chuyện người nọ lừa người

kia, ngành nọ lừa ngành kia, địa
phương nọ lừa địa phương kia, chuyện
cho nhau vào xiếc, vào tṛng, vào
rọ, chuyện cho nhau lên chín tầng

mây cao chót vót hay cho nhau
xuống sông, xuống biển, xuống vực, xuống
hố, vân vân vân vân vân... chuyện
nào cũng nhiều và cũng ngoạn mục,

cũng đặc sắc, lại cũng có những
chuyện lăng nhách, ngớ ngẩn đến độ
có một không hai, đáng ghi vào
sử sách lưu truyền cho con cháu,

ḍng giống, làm bài học kinh nghiệm,
ǵ chứ chuyện lừa đảo đối với
dân ḿnh nước ḿnh từ bao đời
nay đă đi vào máu thịt, không

lừa được ai là bức bối bực
bội, là ngứa ngáy không thể nào
chịu nổi, vậy nên ǵ chứ chuyện
nếu có phải xác định sống chung

với lừa cũng là chuyện b́nh thường,
chuyện thằng ấy con ấy lâu nay
sống chung với ḿnh tốt như thế
mà lại chẳng lừa lọc ǵ ḿnh

th́ mới là chuyện lạ, vậy nên
lâu lâu lại nghe chuyện người này
lừa người kia, người kia lừa người
nọ, lâu lâu nghe người ta lừa

nhau những quả lớn quả nhỏ măi
rồi cũng quen, cũng chẳng thấy xúc
động, chẳng thấy phẫn nộ, chẳng thấy
ǵ ngoài chuyện buồn cười, ơ ơ

hờ&, đời toàn lừa thế mà vui,
đời thế mà vui, vui thiệt hà

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
04/25/05

* - Tên một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp


Home