BỐI RỐI
Nguyễn Hoài Phương


Thằng ấy là bạn mày à? Người
bạn hỏi và lẽ ra th́ tôi
phải trả lời. Song tôi chẳng trả
lời được. V́ chính tôi cũng chẳng

biết là nó, cái thằng mà chúng
tôi đang nói đến đó, có phải
là bạn của tôi và tôi có
phải là bạn của nó hay không.

Vâng, th́ vẫn biết là thỉnh thoảng
chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cà
phê cà pháo, bia bọt, nhậu nhẹt
với nhau, nhưng mới chỉ có thế

mà đă là bạn hay sao? Cũng
như với thằng bạn đang nói chuyện
này với tôi đây, gọi là bạn
nhưng chắc ǵ đă là bạn. Có

phải là cứ phải chia xẻ, bảo
vệ, nâng đỡ, giúp đỡ & nhau trong
mọi trường hợp, kẻ tung người hứng,
tiền hô hậu ủng... vân & vân & vân &

th́ mới là bạn hay không? Có
thể, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng
chán chết. Có phải cứ phải thật
sự hiểu nhau, thực sự thông cảm

với nhau, lúc nào cũng nhất trí
với nhau, tuy hai mà một, tuy
một mà hai th́ mới là bạn
hay không? Cũng có thể, nhưng tôi

nghĩ như vậy cũng vẫn chán chết.
Vậy bạn bè là cái quái ǵ?
Thật sự đến bây giờ tôi cũng
chẳng biết, và mặc dù cũng có

kha khá người gọi tôi là bạn
và ngược lại cũng thế, nhưng tôi
rất buồn khi ḿnh chẳng là hy
vọng của thằng bạn nào. Cụ thể

như trong trường hợp này, thằng bạn
này đang hy vọng rằng nếu tôi
là bạn với thằng kia th́ nói
giúp nó một câu để nó đi

làm, và thế là mặc dù có
thể nói rất nhiều, có thể bốc
phét với thằng kia rằng thằng này
rất tốt, rất chăm chỉ, rất giỏi,

mà rơ ràng là nó cũng tốt,
cũng chăm chỉ và cái chính là
cũng giỏi, cái ǵ cũng biết, cũng
làm được thật th́ tôi cũng vẫn

chẳng thể nói ǵ, và thật sự
th́ tôi có thể nói ǵ, làm
ǵ được khi tôi biết chắc dù
có làm được với nhau th́ cũng

chỉ dăm bữa nửa tháng hai thằng
cũng sẽ chia tay, vậy th́ bạn
bè mà làm ǵ, tôi không muốn
lạm dụng hai chữ này, tôi thích

để giành, để dùng nó vào một
dịp khác, nhưng rồi tôi cứ để
giành măi, để giành măi mà chưa
có dịp nào để sử dụng, để

đến tận bây giờ, khi đầu đă
hai thứ tóc, vẫn có người hỏi
tôi rằng người này người kia có
phải là bạn bè của mày hay

không và tôi th́ vẫn bối rối
chẳng biết phải trả lời thế nào,
tôi chẳng biết nói dối, chán thế.

@

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
07262004


Home