BI THƠ CA NGỢI
BẢN LĨNH CỦA LOI NHAI LẠI
Nguyễn Hoi PhươngChiều về th tru b cũng về,
từ đồng gần, đồng xa, từ ni
cao, ni thấp hay từ dưới thung,
dưới lũng, từ bờ sng, từ triền

đ, từ cc g đống, từ ba
rừng hay từ tt rừng su, từ
bờ ao, bờ chum, bờ đầm, bờ
đa, bờ knh, bờ rạch, bờ hố

bom, hố vi, bờ thng, bờ đấu
hay từ ven những con đường lớn
đường nhỏ..., v ni chung l từ
khắp nơi, tru với b, b với

tru đủng đỉnh con sau theo con
trước, nối đui nhau về lng, chẳng
việc g m phải nhanh chng, chẳng
việc g m phải gấp gp, chẳng

việc g m phải hấp ta hấp
tấp, tru b bao giờ cũng thủng
thẳng, thậm ch cn thủng th thủng
thẳng hay tc tắc, thậm ch l

tc ta tc tắc... ngựa đi nhanh
ngựa cũng về nh, voi l đ
voi cũng tới nơi, chẳng phải ngựa
nn tru b cũng chẳng phải nhanh,

tất nhin rồi, nhưng chẳng phải voi
sao tru b cn l đ hơn
cả voi th cũng l điều chẳng
c g cần phải thắc mắc, cũng

như việc cứ đm đến hoặc cứ
lc no rỗi ri th tru b
lại ợ thức ăn trong dạ dy
ra nhai lại rồi trở thnh những

nhn vật tin phong của trường phi
nhai lại, trở thnh gio chủ của
gio phi nhai lại cũng chẳng c
g cần phải thắc mắc, cũng chẳng

c g đng ngạc nhin.

NGUYỄN HOI PHƯƠNG
07262004


Home