CƠN BO NHƯ ĐN B
Nguyễn Đăng TuấnCơn bo như đn b. Nh thơ đn
chị, Thủy Trang ni với ti như thế.
Ti cười ngất, Sao chị lại ni thế ?
Khng thấy sao, muốn quẹo chỗ no th

quẹo. Lc chạy chỗ ny. Lc xọ chỗ
nọ. Chẳng ai biết được để m lường.
Ti cười ngất, May l người ni cu
đ l chị. Chứ (như m) người ni

cu đ l ti, th chắc bị bằm
xằm bởi cả ton thế giới đn b
rồi. -- Thật đ chứ. Đn b, lc chạy
dọc, chạy ngang. Lc đi ny, đi nọ.

Ti l người nữ (m) cũng cảm thấy
quay cuồng rồi. Chị thiệt l. Nhưng m
ny, chị Thủy Trang ơi. Trong bốn cơn
bo vừa qua c hai thằng đn ng

trong đ (đ m). Charley với Ivans
đ hả? Vng, thưa chị. , hai anh
chng đ, lại ci đ. Thi khng gim
bn tiếp. Lỡ dại lại bị cơn bo

khc quẹo qua, quẹo lại, quẹo tới, quẹo
lui, thổi o o, khc ro ro th
hết đời. Mới chui xuống Florida
c hai thng (m) bị bốn trận bo

tơi bời. Cả đời Florida chưa
c lần no như thế cả. Nhớ kỳ
rồi, chạy ngang qua vng Sarasota,
thấy đề ci bảng 1. Charley,

2. Ivans 3. Frances, 4. Sales.
Giờ th cơn bo Jeanne lại cuốn lốc
o o. Chắc điệu ny, chả mấy hồi
Florida biến thnh đồng khng mng

quạnh. Bởi v ai nấy (chắc) cũng (lại)
cuốn gi chạy đi. Ai đời, cơn bo
o o, quẹo quẹo như đn b. Chết
thi, (ti) khng khởi xướng cu đ. Nh

thơ Thủy Trang ni, sao đu. Chị cũng
l đn b m.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
10/13/2004


Home