OSCAR NIGHT
HAY LÀ
MỊ VỚI NGƯỜI
Nguyễn Đăng Thườngxuyên đại tây dương từ miền nắng ấm
nam cali đă vào thu thoảng đưa
giọng ngâm chinh phụ ú u tuyệt cú
mèo xiêm của các cụ nữ sinh gia

long nếu cần châu sa v́ thời cuộc
trong lúc này th́ tôi cũng có thể
ngó lại bức guernica hay coi
tiếp phim gone theo the wind v́

làm vậy dễ hơn là xem măi cuốn
chiến tranh & ḥa b́nh dầy cộm sau
hôm 11 tháng 9 ta c̣n làm
thơ được không câu hỏi này múa bụng

trong đầu tôi cùng với nhiều câu khác
như là ( một số người phải sống bao
lâu th́ mới được biết tự do (bob
dylan) ( càng nghiên cứu về tôn giáo

tôi (sir richard burton nhà thám
hiểm kiêm học giả người anh) lại càng
bị thuyết phục rằng con người chẳng tôn
thờ điều ǵ khác hơn chính ḿnh ( có

phải lịch sữ đă kết thúc với chiến
tranh lạnh đúng theo lời tiên tri của
fukuyama hay là nó vẫn
âm thầm sống & đă bùng nổ lại

ở nữu ước & trên ti vi ( bài
học lịch sữ là ta không học được
ǵ cả ở lịch sữ (George B
Shaw) ( c̣n 1 điều sua nữa là các

tác phẩm văn nghệ cũng như thân phận
& nỗi ḷng cuủa người chinh phu thuở
trời đất nỗi cơn cuồng tín ở cái
thời đại thưa niềm tin không thể trấn

an tôi vào lúc này khi bên tai
lại văng vẳng giọng dylan bảo rằng
“ ai đâu cần thắc mắc khi thượng đế
(hay allah) đang đứng về phía ta”

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG


Home