XỈN
Nguyễn Cảnh Nguyênmấy thằng bạn bảo: uống đi mày,
mấy khi mới có dịp ngồi lai
rai với nhau như thế này, uống
đi, với lại, đời là cái quái

ǵ mà không... nào uống, ngại cái
ǵ, uống hết, sợ à, sợ th́
thôi, không uống nữa, mà sợ cái
ǵ, không sợ th́ lại uống tiếp,

thế chứ, thế chứ, cứ phải trăm
phần trăm thế mới xứng đáng là
bạn bè, hơn nữa xứng đáng là
một đấng nam nhi, đấng trượng phu,

đấng mày râu, đấng quân tử... mà
mày không nghe các cụ nói ǵ
à, nam vô tửu như kỳ vô
phong, thằng nào không uống th́ về

lấy váy, lấy cooc xê của vợ
mà mặc, đi đái phải ngồi không
được đứng..., thế là uống, cứ mỗi
cái cạch là lại một trăm phần

trăm, hết uống với thằng anh lại
quay sang uống với thằng em, kính
lăo đắc thọ uống với mấy ông
bác, ông chú, uống một cách vui

vẻ với mấy thằng đồng hương, đồng
hao, đồng tuế, đồng nghiệp, đồng đội,
đồng cảnh, lần lượt uống quay ṿng
theo bên trái xong lại lần lượt

uống quay ṿng theo bên phải, uống
mừng thằng này mới mua xe, thằng
kia mới dọn về nhà mới, thằng
mới lấy vợ, thằng đượclên lương,

thằng được thăng chức, thằng trúng quả
đậm, uống chia buồn với thằng bị
vợ bỏ, thằng bị sếp trù úm,
thằng bị lừa trắng tay, uống hết

cốc này đến cốc kia, hết chai
này đến chai khác, uống nhiều quá,
uống đến say bét nhè, say bó
lăn ḅ càng, uống quên tất cả,

quên cả lời vợ vừa dặn ḍ
mà như vừa dọa dẫm uống say
đi, say rồi th́ đừng vác mặt
về nhà, mà trời đất ơi, em

ơi, bây giờ có muốn về cũng
chẳng về được, say quá rồi, thế
là nằm, nằm ngược, nằm xuôi, thằng
này đạp chân vào mặt thằng kia,

thế là ọe, thằng nọ ọe vào
áo thằng kia, ọe đầy nhà đầy
cửa, thế là hát, một thằng hát
rồi tất cả mọi thằng đều hát

ông ổng ông ổng, hết đồng ca
bài như có ông già đi tầu
bay bằng giấy lại đến đồng ca
bài như có bác kỳ đi tầu

bay về nước, tất cả đều là
xuyên tạc của bài như có bác
hồ trong ngày vui đại thắng..., mà
sao trong dịp nhậu nhẹt say sưa

nào cũng mang bài ấy ra mà
hát, như ngoài bài ấy ra chẳng
hát được bài nào khác, quả là
khó hiểu nhưng điều đó đâu có

ăn nhằn ǵ với mấy thằng xỉn.

@

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
06/09/2005


Home