NHỮNG NGỌN NI V TCH SỰ
Nguyễn Cảnh Nguynmờ mờ xanh, nu, trắng, tm v
tm sậm, phơn phớt hồng, đỏ, hoa
c, liu, boocđ... những ngọn
ni mun mầu mun vẻ, đen x

bủa vy xung quanh anh như những
chiếc răng khổng lồ của một ci
cưa cũng khổng lồ qu cỡ thợ
mộc từ bnh minh tới tối mịt,

từ ngy ny sang ngy khc, thng
ny sang thng khc, năm ny sang
năm khc, thế kỷ ny sang thế
kỷ khc, đầy rc rưởi v đồ

phế thải, những ngọn ni thch thức
anh, đầy cạm bẫy, đầy chng gai
v đầy những hang những hầm su
thăm thẳm, những ngọn ni đầy yu

tinh gớm ghiếc, con trợn mắt, con
nhe nanh, hống hch, con h mồm,
con l lưỡi chỉ đợi liếm vo
mặt anh, những ngọn ni cũ rch,

ngọn no cũng đ c người cắm
cờ sở hữu, những người đại diện
cho tổ chức, cho hội đon v
cho cả quốc gia... những ngọn ni

hin ngang vững chi từ đời ny
sang đời khc, từ hm qua, hm
nay cho đến mi mi ngy mai,
những ngọn ni dm dm nhn anh

bảo anh đừng bao giờ bn mảng
đến gần, bảo anh đừng bao giờ
mơ mộng chinh phục, những ngọn ni
đ gi v những ngọn ni cn

trẻ, ngọn no cũng đầy ru phong
cổ knh, ngọn no cũng huyền b,
kh gần v đng sợ bỏ mẹ,
những ngọn ni c độc, run rẩy

v V Tch Sự

NGUYỄN CẢNH NGUYN
02/02/2005


Home